Historie

Helaas zijn de historische gegevens over schutterij zeer schaars, men heeft wel kunnen achterhalen dat de schutterij rond sept. 1657 beschikte over een schietboom. Dit betekenende, waar een schietboom staat zal ook wel een schutterij zijn. Rond 1669 kwam deze vermelding van een schietboom nogmaals. Voorzichtig mogen wij concluderen dat het zo goed als zeker is dat er rond 1671 in Baexem een schutterij was, dat is dus tot op heden ± 335 jaar geleden. Of de schutterij toen ook al de naam Sint Jan droeg is tot op heden niet bekent. Wel schonk de gemeente ieder jaar daags na St.Jan (24 juni) een ton bier á fl. 8,- aan de schutterij dat genuttigd werd in een cafe, ieder jaar werd dit in een ander cafe geschonken.

Op 7 juli 1717 werd Francisca Christina op plechtige wijze als abdis van Thorn ingehaald. Alle schutterijen van het land van Thorn, met geweren en vaandels kwamen haar aan de grens van het vorstendom afhalen. Van Abdis Maria Cunegondis ontvingen alle schutterijen een mooie grote zilveren plaat voor bij het koningszilver. In het oude koningszilver van Baexem bevindt zich deze plaat ook nog. Maria Cunegondis was Abdis van Thorn van 1778 t/m 1794. Van 1741 t/m 1794 was er vermelding dat de schutterij een ton bier ontving, dit staat nog vermeld in de gemeenterekening van die tijd. Voor de pacht van het stuk grond, genaamd Kempke, moest de schutterij ieder jaar fl. 2,25 afdragen. Na 1796 houdt deze vermelding op, dit is een verklaarbare zaak .

Evenals in de tweede wereld oorlog kregen wij in 1794 een bezetting, niet door de Duitsers maar door de Fransen; de Franse revolutie en Napoleon, 1794 t/m 1813. Uiteraard werden de schutterijen toen niet geduld. Na het vertrek van de bezetters in 1814 wordt de oude schutterij niet vermeld tot 1828, dit betekent niet dat zij niet bestond. Vanaf 1828 t/m 1902 zijn er van elke schutterij inschrijvingsregisters van de rustende schutterij in de gemeente Baexem. In 1875 had Baexem 581 inwoners en een schutterij bestaand uit 22 leden.
Diverse oude zilveren platen werden op 28 juli 1878 verkocht door pastoor Verhoeven, de opbrengst was voor het onderhoud van de kerk en de versiering.

In Juli 1952 op het O.L.S te Horn bevonden zich onder de vele belangstellende ook geïnteresseerde uit Baexem. Na de tweede wereldoorlog verrezen de schutterijen als paddestoelen uit de grond. Op 12 oktober 1952 werd een vergadering gehouden in het voormalige jeugdhuis aan de dorpstraat. Na de hoogmis werden de eerste besprekingen gehouden, op deze bijeenkomst waren ± 45 belangstellende op afgekomen. Een voorlopig bestuur werd gevormd, bestaande uit J.Janssens, voorlopig voorzitter,
J. van Bilsen, L.Linssen, G.Levels en P.Sillekens, leden, H.Evers werd de secretaris Penningmeester. Op 24 januari 1953 werd de eerste officiële vergadering gehouden in het huidige schutterslokaal cafe W.Janssens. De beide vergaderingen werden tevens bijgewoond door de enkele jaren geleden bondsvoorzitter M.Hermans uit Grathem. Een definitief bestuur werd een feit, de samenstelling bleef ongewijzigd, ook sloot schutterij St. Jan zich aan bij de kantonale Bond van schutterijen ”Eendracht Maakt Macht” voor Weert en omstreken. Ook werd besloten in deze vergadering om een buks aan te schaffen, kosten fl. 1200,-. Hart geld bestond uit contributie, donateursgelden en het uitgeven van aandelen á fl.10,- per aandeel onder de leden.

“Sint Jan” Baexem nam voor de eerste maal deel aan het bondsconcours te Meijel, helaas zonder uniform en als enige kenmerk droegen de leden een sjerp met de kleuren groen-wit. Een jaar later werd de nog zeer sobere uniformering uitgebreid met een groene pet, hieraan kon je al zien dat het schutters waren. In 1954 kon St.Jan zich een vaandel permitteren, maar met de aanschaffing van uniformen moest men nog enig geduld hebben. De leden van de pas opgerichte drumband stonden er beter voor, voor hen werd in 1955 een uniform aangeschaft. Voor het eerst, in 1960, ter gelegenheid van het priesterfeest van dorpsgenoot neomist Harry Jorissen en van het diamanten bruiloftsfeest van M.Verstappen-Timmermans (lid en mede initiatiefnemer tot oprichting) trokken de leden van St.Jan in gloednieuwe uniformen door de straten van Baexem.

In 1956 nam de Dhr. Evers als secretaris-penningmeester afscheid van de schutterij wegens vertrek naar Swartbroek, alwaar hij lid werd van schutterij St.Cornelis. In 1954 mocht het zestal voor de eerste maal deelnemen aan het O.L.S te Margraten, St.Jan was de schietkunst goed meester, een 4de plaats was het resultaat. Een jaar later op het O.L.S in Meijel behaalde de schutters eveneens een na kaveling een 4de plaats. Het O.L.S heeft er tot op heden nog niet toegeleid dat St.Jan dit begeerde schuttersfestijn mocht organiseren, de tot nu toe beste behaalde plaats was dan ook in 1993 te Koningsbosch eveneens een 4de plaats. Ook de drumband die al meer dan 50 jaar van zich laat horen, een volwaardig korps dat de muzikale noot tot een zeer hoog niveau kan brengen en voor de schutterij en voor de dorpsgemeenschap een onmisbaar iets is geworden, vele prestaties tot op een zeer hoog niveau hebben zij tot uiting gebracht.

Organisatoren OLS vanaf 1902
2017 Schutterij St. Johannes en St. Clemens Merkelbeek (B)
2016 Schutterij Sint Monulphus en Gondulphus Maasmechelen (B)
2015 St. Urbanus Maasniel
2014 Eendracht Grevenbicht/Papenhoven (B)
2013 St. Antonius Stramproy
2012 St. Harlindis en St. Relindis Ellikom (B)
2011 St. Elisabeth Stokkem (B)
2010 Sint-Jan Grubbenvorst
2009 Sint Sebastianus Neer
2008 Sint-Dionysius Opoeteren (B)
2007 Sint-Antonius Nederweert
2006 Sint-Catharina Stramproy
2005 Sint-Joris Wessem
2004 Sint-Amandus Opglabbeek (B)
2003 Sint-Martinus Kessenich (Kinrooi) (B)
2002 St-Harlindis & Relindis Ellikom (B)
2001 Sint-Oda Boshoven (Weert)
2000 St-Antonius & St-Petrus Baarlo
1999 Sint-Barbara Reuver
1998 Sint-Martinus Kinrooi (B)
1997 Sint-Joris Kaulille (B)
1996 Sint-Laurentius Bocholt (B)
1995 Sint-Sebastianus Voerendaal
1994 Sint-Elisabeth Stokkem (B)
1993 Sint-Joseph Koningsbosch
1992 Sint-Petrus Kelpen-Oler
1991 Sint-Gregorius De Grote Brunssum
1990 Sint-Hubertus Schaetsberg
1989 Sint-Martinus Niel-bij-As (B)
1988 Sint-Sebastiaan Grote-Brogel (B)
1987 Sint-Martinus Kinrooi (B)
1986 Sint-Catharina Stramproy
1985 Sint-Stephanus Dieteren
1984 St-Mon. & Gond. I Maasmechelen (B)
1983 Sint-Sebastianus Eys
1982 Sint-Gregorius Beesel
1981 Sint-Sebastiaan Dorne (B)
1980 Sint-Hubertus Ubachsberg
1979 Sint-Sebastianus Voerendaal
1978 Sint-Hubertus Schaesberg
1977 Sint-Martinus Niel-bij-As (B)
1976 Sint-Michaël Ool-Herten
1975 Sint-Lambertus Oirsbeek
1974 Sint-Maternus Wijlre
1973 Sint-Sebastianus Eys-Wittem
1972 Sint-Hubertus Ubachsberg
1971 Sint-Ambrosius Kinrooi (B)
1970 Sint-Lambertus Louwel (B)
1969 Sint-Lambertus Molenbeersel (B)
1968 Sint-Barbara Leveroy
1967 Sint-Hubertus Tegelen
1966 Sint-Catharina Stramproy
1965 Sint-Hubertus Tegelen
1964 Sint-Salvius Limbricht
1963 Sint-Barbara Leveroy
1962 Sint-Joris Kaulille (B)
1961 Sint-Barbara Leveroy
1960 Sint-Salvius Limbricht
1959 Oranje Boukoul
1958 Sint-Lambertus Oirsbeek
1957 Sint-Gregorius Beesel
1956 Sint-Petrus Oler
1955 Sint-Willibrordus Meijel
1954 Sint-Sebastianus Margraten
1953 Sint-Gregorius Beesel
1952 St-Monulphus&Gondulphus Rotem (B)
1951 Sint-Martinus Horn
1950 Sint-Martinus Asenray
1949 Sint-Nicolaas Heythuysen
1948 Sint-Joris Wessem
1947 Sint-Anna Santfort
1939 Sint-Martinus Tegelen
1938 Sint-Lambertus Neeritter
1937 Sint-Antonius Krawinkel
1936 Sint-Gregrorius Beesel
1935 Sint-Joris Wessem
1934 Sint-Urbanus Montort
1933 Sint-Antonius Baarlo
1932 Sint-Joris Wessem
1931 Sint-Antonius Baarlo
1930 Sint-Willibrordus Obbicht
1929 Wilskracht Maalbroek
1928 Sint-Hubertus Tegelen
1927 Sint-Catharina Stramproy
1926 Sint-Urbanus Montfort
1925 Sint-Barbara Leveroy
1924 Sint-Hubertus Tegelen
1923 Sint-Martinus Linne
1922 Oranje Schutters Neer
1921 Sint-Martinus Vlodrop
1920 Prins Hendrik St-Odiliënberg
1919 Sint-Anna Santfort
1914 Sint-Joris Wessem
1913 Sint-Martinus Horn
1912 Sint-Sebastianus Herkenbosch
1911 Sint-Christoffel Roermond
1910 Oranje Schutters Neer
1909 Sint-Landricus Echt
1908 Sint-Andreas Melick
1907 Prins Hendrik St-Odiliënberg
1906 Sint-Aldegondis Buggenum
1905 Sint-Servatius Nunhem
1904 Sint-Agatha Haelen
1903 Sint-Servatius Nunhem
1902 Sint-Nicolas Heythuysen

Rangschikking van vóór 1902
1901 St. Martinus Born
1900 St. Lambertus en St. Remigius Neeritter
1899 St. Martinus Born
1898 St. Petrus en Paulus Echt
1897 St. Sebastianus Beegden
1896 St. Severinus Grathem
1895 St. Remigius Neeritter
1894 St. Nicolaas Heythuysen
1893 St. Antonius en St. Catharina Stramproy
1892 St. Lambertus en St. Remigius Neeritter
1891 St. Nicolaas Heythuysen
1890 St. Remigius Neeritter
1889 St. Nicolaas Heythuysen
1888 Molenbeersel (B)
1887 St. Martinus Horn
1886 St. Agatha Haelen
1885 Schutterij van het H. Sacrament Neer
1884 St. Aldegundis Buggenum
1883 St. Anna Haelen
1882 St. Lambertus en St. Remigius Neeritter
1881 Neeroeteren (B)
1880 St. Anna Haelen
1879 Heilig Kruis Grevenbicht
1878 St. Martinus Kessenich (B)
1877 Neeroeteren (B)
1876 St. Martinus Kessenich (B)